Łatwe uzupełnienie oraz złożenie formularza TP-R z aplikacją

SMART.TP-R

Już do końca roku podatnicy będą zobowiązani do złożenia do KAS nowego raportu, tj. formularza TP-R (informacja o cenach transferowych). Formularz TP-R będzie wymagał przekazania do organów podatkowych wielu bardzo szczegółowych informacji dotyczących samego podatnika,
a także transakcji realizowanych z podmiotami powiązanymi, w tym przede wszystkich wyników analiz porównawczych i wyniku podatnika zrealizowanego na transakcji.


  Co i jak raportować?

  Potencjalna kontrola?

  Przygotuj się na potencjalną kontrolę i sprawdź czy transakcje realizowane z podmiotami powiązanymi nie są obarczone ryzykami, które mogą zostać zidentyfikowane przez organy podatkowe.

  Dodatkową trudnością jest to, że nowy formularz, pozornie krótki, zawiera wiele niejasności związanych z tym co i jak raportować. Pytań i wątpliwości pojawia się wiele, a czas na złożenie formularza zbliża się nieuchronnie.

   

  Dlaczego warto?

  W takiej sytuacji warto skorzystać z APLIKACJI SMART.TP-R, która zapewnia:

  Łatwość obsługi

  Łatwiejsze i szybsze wypełnienie obowiązków z zakresu przygotowania TP-R – w porównaniu do narzędzia udostępnionego przez Ministerstwo Finansów.

  Zapewniona zgodność z przepisami

  Poprawne uzupełnienie formularza TP-R bez konieczności weryfikacji treści przepisów oraz objaśnień.

   

  Ograniczenie ryzyka

  Ograniczenie ryzyka niepoprawnego wypełnienia formularza TP-R – wbudowane formuły informujące o podstawowych błędach.

   

  Integracja

  Możliwość zintegrowania z aplikacją Smart.TP służącą do automatycznego generowania dokumentacji cen transferowych.

   

  Automatyzacja

  Zautomatyzowanie i przyspieszenie procesu wypełniania, a następnie złożenia formularza TP-R.

   

  Panel administracyjny

  Usprawnienie procesu zarządzania informacjami podatkowymi – panel administracyjny dla każdego użytkownika.

   

  Łatwość edycji

  Ułatwienie edycji poprzednich wersji formularzy oraz procesu aktualizacji formularzy w przyszłych latach podatkowych.

   

  Archiwizacja

  Dochowanie należytej staranności i archiwizację danych na potrzeby kontroli podatkowej.

   

  MDDP Digital

  Wypełnionych formularzy

  Zaoszczędzonych godzin

  Zadowolonych klientów

  Zalety

  Zalety MDDP Smart.TP

  • Oszczędność czasu
  • Poprawność merytoryczna
  • Wsparcie merytoryczne
  • Stały dostęp do programu
  • Bezpieczeństwo
  • Prosty i czytelny interfejs
  • Wsparcie techniczne
  • Możliwość połączenia z aplikacją Smart.TP

  Oszczędność czasu

  Wypełnienie Formularza i przygotowanie dokumentacji nie potrwa dłużej niż 20 minut.

  Poprawność merytoryczna

  Wzorce dokumentacji cen transferowych, przygotowane przez ekspertów MDDP, są zgodne z najnowszymi i obowiązującymi przepisami.

  Wsparcie merytoryczne

  Możliwość analizy konkretnego problemu z doradcą MDDP.

  Stały dostęp do programu

  Dokumentacja zostaje zapisana w formie edytowalnego dokumentu programu Microsoft Word (rozszerzenie „.docx”) – można w dowolnym momencie zmienić ją lub uzupełnić bez konieczności stosowania dodatkowych programów spoza pakietu Microsoft Office.

  Bezpieczeństwo

  Samodzielnie korzystanie z programu zapewnia pełną poufność danych, które na żadnym etapie pracy nie są wysyłane na zewnętrzny serwer.

  Prosty i czytelny interfejs

  Wsparcie techniczne

  Możliwość połączenia z aplikacją Smart.TP

  Wypełnione zostają obowiązków z zakresu cen transferowych na raz.

  Jak możemy pomóc?

  Jak APLIKACJA SMART.TP-R może pomóc w wypełnieniu obowiązków?

  Zapraszamy do kontaktu z opiekunem odpowiedzialnym za rozwój i wdrożenie produktu i umówienia się na bezpłatną demonstrację działania SMART.TP-R – bezpiecznie, online, w dogodnym terminie. Warto sprawdzić już dziś, jak SMART.TP-R może ułatwić pracę związaną z raportowaniem TP-R.

  Adrian Mroziewski

  Manager w Zespole Cen Transferowych

  adrian.mroziewski@mddp.pl
  +48 505 294 041

  Wersje aplikacji

  Różne potrzeby? Różne wersje aplikacji SMART.TP-R!

  Smart.TP dostępny jest w wariancie podstawowym, indywidualnym i rozszerzonym

  WIĘCEJ o każdym z nich.

  Pakiet 1

  Wariant Mini (samodzielne wprowadzanie danych z limitem formularzy).

  Możliwość wypełnienia 10 formularzy w ramach pakietu.

  Możliwość wywiązania się z obowiązku wypełnienia i złożenia formularzy TP-R.

  Podpowiedzi i objaśnienia, umożliwiające wypełnienie formularzy bez konieczności sprawdzania przepisów.

   

  Pakiet 2

  Wariant półautomatyczny (samodzielne wprowadzanie danych – bez limitu formularzy).

  Nielimitowany dostęp do formularzy możliwych do wygenerowania w ramach okresu licencji.

  Panel administracyjny ułatwiający zarządzanie procesem tworzenia i składania formularzy.

   

  Pakiet 3

  Wariant automatyczny (połączony z aplikacją Smart.TP – bez limitu formularzy).

  Personalizacja – możliwość automatycznego uzupełnienia formularzy poprzez eksport danych z plików źródłowych.

  Do 6h wsparcia merytorycznego ekspertów MDDP.

   

  Skontaktuj się z nami

  Jeśli nie aplikacja SMART.TP-R, to co?

  Jeśli w wypełnieniu obowiązków z zakresu cen transferowych potrzebna jest nie aplikacja, a pomoc eksperta,
  Zespół Cen Transferowych służy swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie przygotowania nowego raportu,
  jakim jest formularz TP-R (oraz wypełniania innych obowiązków z zakresu cen transferowych).

  Adrian Mroziewski
  adrian.mroziewski@mddp.pl
  +48 505 294 041
  Magdalena Marciniak
  magdalena.marciniak@mddp.pl
  +48 665 746 360

  Smart.TP

  Nie tylko dokumentacja cen trasnferowych

  Korzystasz z aplikacji Smart.TP (umożliwiającej generowanie automatycznych dokumentacji cen transwerowych) lub chcesz skorzystać?

  Aplikacja Smart.TP-R umożliwia integrację z aplikacją Smart.TP

  dzięki czemu przygotowując dokumentację cen transwerowych za pomocą Smart.TP, automatycznie przygotujesz formularz Smart.TP-R.


  Interesujący temat?

  WIĘCEJ o nowym formularzu TP